ตั๋วเรือ (ขาเดียว) : ท่าเทียบเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ

2 Hours

How to Redeem Voucher

จุดนัดพบที่ท่าเรือปากบารา: ออฟฟิศ Hi Lipe (ใกล้กับ 7-11 ท่าเทียบเรือปากบารา)

บริการ เรือสปีดโบ้ท เส้นทาง : ท่าเทียบเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะทุกวัน โดยเรือจะมีวันละ 2 รอบ คือรอบ 11.30 และ 13.30 น. ท่านสามารถเดินทางด้วยเรือสป๊ดโบ๊ทที่มีความสะดวก สบาย และปลอดภัย

ตารางเรือ

Low Season (16 พ.ค. – 15 ต.ค. ของทุกปี)

・ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ

– เวลาออกเดินทาง: 11:30 / 13:30  น.

 High Season (16 ต.ค. – 15 พ.ค. ของทุกปี)

・ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ

– เวลาออกเดินทาง: 11:30 / 13:30  น.

ตารางเรือ

 • ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ

– เวลาออกเดินทาง: 09:30/11:30 น.

 • ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ   เวลาออกเดินทาง:  11:30/13:30 น.

อัตรานี้รวม / อัตรานี้ไม่รวม

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วโดยสารเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติตะรุเตา (คนไทย 40 บาท / ต่างชาติ 200 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมท่าเรือปากบารา 20 บาท

เงื่อนไข

 •  ช่วง High Season : รอบเรือเวลา 11:30 น. จากท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ จะมีการจอดแวะระหว่างทางที่อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา เป็นเวลา 15 นาที และแวะที่เกาะไข่ เป็นเวลา 15 นาที ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ (โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่สภาพอากาศและสภาพคลื่นทะเลในวันนั้น ๆ)
 •  เด็กที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี สามารถเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

 •  ช่วง High Season : รอบเรือเวลา 11:30 น. จากท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ จะมีการจอดแวะระหว่างทางที่อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา เป็นเวลา 15 นาที และแวะที่เกาะไข่ เป็นเวลา 15 นาที ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ (โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่สภาพอากาศและสภาพคลื่นทะเลในวันนั้น ๆ)
 • ช่วงโลซีซั่น (16 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม ของทุกปี) เรือจะไม่แวะเกาะตะรุเตา
 • เวลาเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศและฤดูกาลท่องเที่ยว
 •  เด็กที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี สามารถเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
13% Off
From ฿750 ฿650
/ Adult
From ฿700 ฿600
/ Child (3-8 Yrs.)
Shopping Cart