ตั๋วเรือสปีดโบ้ท ไป- กลับ ท่าเทียบเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา

2 Hours

How to Redeem Voucher

จุดนัดพบที่ท่าเรือปากบารา: ออฟฟิศ Hi Lipe (ใกล้กับ 7-11 ท่าเทียบเรือปากบารา)
จุดนัดพบที่ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ: คุณลูกค้าสามารถ Redeem ตั๋วได้ที่ Counter Ploy Siam หาดพัทยา ใกล้กับ Satun Immigration

ตั๋วเรือสปีดโบ้ท ไป- กลับ เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา

บริการ เรือสปีดโบ้ท ท่าเทียบเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา ทุกวัน ให้ท่านเดินทางด้วยเรือสป๊ดโบ๊ทที่มีความสะดวก สบาย ปลอดภัย

ตารางเรือ
 • Low Season : 01 มิ.ย. – 30 ก.ย. ของทุกปี
  ・ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ เวลาออกเดินทาง: 11:30/13:30 น.
  ・เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา เวลาออกเดินทาง: 09:30/11:30 น.
 • High Season : 01 ต.ค. – 15 พ.ค. ของทุกปี
  ・ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ เวลาออกเดินทาง:  09:30/11:30/13:30 น.
  ・เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา เวลาออกเดินทาง: 09:30/11:30/13:30 น.
 

ตารางเรือ

Low Season : 01 มิ.ย. – 30 ก.ย. ของทุกปี :
Low Season : 01 มิ.ย. – 30 ก.ย. ของทุกปี

เส้นทาง : ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ
เวลาออกเดินทาง: 11:30/13:30 น. ・

เส้นทาง : เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา
เวลาออกเดินทาง: 09:30/11:30 น.

2 hours
High Season : 01 ต.ค. – 31 พ.ค. ของทุกปี :
High Season : 01 ต.ค. – 31 พ.ค. ของทุกปี

เส้นทาง : ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ
เวลาออกเดินทาง: 09:30 / 11:30 / 13:30 น. ・

เส้นทาง : เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา
เวลาออกเดินทาง: 09:30 / 11:30 / 13:30 น. 

2 hours

อัตรานี้รวม / อัตรานี้ไม่รวม

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วโดยสารเรือสปีดโบ้ท ไป-กลับ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติตะรุเตา (คนไทย 40 บาท / ต่างชาติ 200 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมท่าเรือปากบารา 20 บาท

เงื่อนไข

 •  ช่วง High Season : รอบเรือเวลา 11:30 น. จากท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ จะมีการจอดแวะระหว่างทางที่อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา เป็นเวลา 15 นาที และแวะที่เกาะไข่ เป็นเวลา 15 นาที ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ (โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่สภาพอากาศและสภาพคลื่นทะเลในวันนั้น ๆ)
 •  เด็กที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี สามารถเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

 •  ช่วง High Season : รอบเรือเวลา 11:30 น. จากท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ จะมีการจอดแวะระหว่างทางที่อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา เป็นเวลา 15 นาที และแวะที่เกาะไข่ เป็นเวลา 15 นาที ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ (โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่สภาพอากาศและสภาพคลื่นทะเลในวันนั้น ๆ)
 • ช่วง Low Season เรือจะไม่แวะเกาะตะรุเตา
 •  เด็กที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี สามารถเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
14% Off
From ฿1,400 ฿1,200
/ Adult
From ฿1,300 ฿1,100
/ Child (3-8 Yrs.)
Shopping Cart