วันเดย์ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือหางยาว ดำน้ำโซนตะวันออก 5 เกาะ

6 Hours

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือหางยาว ดำน้ำโซนตะวันออก 5 เกาะ

รายละเอียด : โปรแกรมดำน้ำโซนในประกอบด้วย 5 จุดดำน้ำ เช่น เกาะอุเส็น, เกาะกระ, เกาะอาดัง, หินขาวและอ่าวแม่หม้าย ซึ่งแต่ละจุดมีความหลากหลายและความสวยงามแตกต่างกันออกไป

ระยะเวลา : 09.00 น. – 15.00 น. (6 ชั่วโมง)

Highlights

 • เกาะอุเส็น
 • เกาะอาดัง
 • เกาะกระ
 • หินขาว
 • อ่าวแม่หม้าย

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

09:00 – 09:30 น. Lobby โรงแรม (ที่ท่านพัก)

เจ้าหน้าที่จาก ไฮ หลีเป๊ะ รับท่าน ณ Lobby โรงแรมที่ท่านพัก

09:45 น. เกาะอุเส็น – เกาะกระ – เกาะอาดัง

จุดดำน้ำจุดแรก “เกาะอุเส็น” เป็นเกาะเล็กๆ รอบๆ ใกล้ ๆ เกาะหลีเป๊ะมีปะการังแข็งและดอกไม้ทะเล จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “เกาะกระ” ซึ่งบนเกาะก็จะมีหาดทรายขาวเล็กๆ สามารถดำน้ำดูปะการังได้ จากนั้นนำท่านเดินทางชมความสวยงามของ “เกาะอาดัง” มีหาดทรายละเอียดสวยงาม เหมาะกับการดำน้ำเป็นอย่างมาก

11:30 น. เกาะอาดัง

บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะอาดัง (BOX LUNCH)

13:30 น. หินขาว – อ่าวแม่หม้าย

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “หินขาว” มีปะการังแข็งและปะการังอ่อนสวยงามปะการังในร่องน้ำนี้มีความสมบูรณ์และมีชีวิตชีวาต่อสายตาผู้พบเห็นในทุกๆ ครั้ง จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “อ่าวแม่หม้าย” เป็นแนวปะการังยาวหลายร้อยเมตรที่ไม่ค่อยมีผู้คนมากนัก ความเงียบสงบเป็นปกตินี้เองที่ดึงดูดปลาสวยงามนาๆ ชนิดมาอาศัยใช้ชีวิตตามธรรมชาติดั่งเดิมไว้

15.30 น. เกาะหลีเป๊ะ

จากนั้นนำท่านกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะครับ

6 hours

ราคา รวม/ไม่รวม

ราคานี้รวม

 • ค่าเรือหางยาว พร้อมคนขับ เป็นไกด์ไปในตัว
 • ค่าอาหารเที่ยง แบบกล่อง 1 มื้อ
 • ค่าหน้ากากดำน้ำ
 • ค่าเสื้อชูชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน (คนไทย 40 บาท / ต่างชาติ 200 บาท)

เงื่อนไข

เด็กอายุ 1-3 ขวบ ฟรี

เด็กอายุ 4-6 ขวบ คิดเป็นราคาเด็ก

เด็กอายุ 7 ขวบ ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะครับ

From ฿600
/ Adult
From ฿500
/ Child (3-8 Yrs.)
Shopping Cart