วันเดย์ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำโซนใน 5 เกาะ โดยเรือหางยาว

6 Hours

วันเดย์ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำโซนใน 5  เกาะ โดยเรือหางยาว

รายละเอียด : โปรแกรมดำน้ำโซนในประกอบด้วย 5 จุดดำน้ำ เช่น ร่องน้ำจาบัง, เกาะหินงาม, เกาะราวี, เกาะยางและอ่าวเรือใบ ซึ่งแต่ละจุดมีความหลากหลายและความสวยงามแตกต่างกันออกไป

ระยะเวลา : 09.30 น. – 15.30 น. (6 ชั่วโมง)

Highlights

 • ร่องน้ำจาบัง
 • เกาะหินงาม
 • เกาะราวี
 • เกาะยาง
 • อ่าวเรือใบ

รายละเอียดการเดินทาง

09:00 – 09:30 น. Lobby โรงแรม (ที่ท่านพัก)

เจ้าหน้าที่จาก ไฮ หลีเป๊ะ รับท่าน ณ Lobby โรงแรมที่ท่านพัก

09:45 น. ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม

จุดดำน้ำจุดแรก “ร่องน้ำจาบัง” จุดนี้จะเป็นจุดดำน้ำตื้นที่สมบูรณ์และสวยงามปะการังบริเวณนี้จะเป็นปะการังอ่อนทั้งหมด ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดสี บริเวณจุดนี้จะมีกระแสน้ำที่ค่อนข้างจะเชี่ยว จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “เกาะหินงาม” ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีชายหาดเป็นก้อนหินทั้งหมด ก้อนหินจะมีลักษณะมนเรียวลวดลายสวยงามและเมื่อก้อนหินโดนน้ำทะเลและแสงแดดจะทำให้ก้อนหินลักษณะดำแวววาว

11:30 น. เกาะราวี

บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะราวี (BOX LUNCH)

13:30 น. เกาะอาดัง – เกาะยาง

จากนั้นนำท่านเดินทางชมความสวยงามของ “เกาะราวี” ซึ่งเป็นเกาะที่มีชายหาดสวยงามมากและยังเป็นจุดที่สามารถดำน้ำดูปะการังที่ดีอีกจุดหนึ่ง จุดนี้ท่านก็มีสิทธิเห็นดอกไม้ทะเลหอยมือเสือและปลานีโม่ได้อีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางชมความงามของปะการัง “เกาะยาง” เป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับเกาะราวีและยังเป็นเกาะที่สามารถดำน้ำดูปะการังได้รอบ ปะการังบริเวณเกาะยางจะเป็นปะการังแข็งผสมกับปะการังอ่อน และมีสิทธิที่จะเจอกับหอยมือเสือตัว ใหญ่มาก ๆ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อ่าวเรือใบ” จุดนี้ท่านก็มีสิทธิเห็นดอกไม้ทะเลหอยมือเสือและปลานีโม่ได้อีกด้วย

15:30 น. เกาะหลีเป๊ะ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะครับ

6.00 hours

อัตรานี้รวม / อัตรานี้ไม่รวม

อัตรานี้รวม

 • ค่าเรือหางยาว พร้อมคนขับ
 • ค่าอาหารเที่ยง แบบกล่อง 1 มื้อ
 • ค่าหน้ากากดำน้ำ
 • ค่าเสื้อชูชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน (คนไทย 40 บาท / ต่างชาติ 200 บาท)

เงื่อนไข

เด็กอายุ 1-3 ขวบ ฟรี
เด็กอายุ 4-8 ขวบ คิดเป็นราคาเด็ก
เด็กอายุ 9 ขวบ ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะครับ

From ฿600
/ Adult
From ฿500
/ Child (3-8 Yrs.)
Shopping Cart