ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ โซนใน+โซนนอก 8 จุด โดยเรือคาทามาลัน (ส่วนตัว)

6 Hours

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ โซนใน+โซนนอก 8 จุด โดยเรือคาทามาลัน (ส่วนตัว)

โปรแกรม  : วันเดย์ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ โซนใน + โซนนอก 8 จุด โดยเรือคาทามาลัน (ส่วนตัว)
รายละเอียด :  ดำน้ำดูปะการัง เกาะหลีเป๊ะเเบบเที่ยวหนึ่งวันเต็ม ทริปดำน้ำโซนใน (ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะรอกลอย เกาะไผ่ อ่าวกำนัน เกาะยาง และเกาะราวี)

ระยะเวลา : 09.30 น. – 15.30 น. (6 ชั่วโมง)

Highlights

 • ร่องน้ำจาบัง
 • เกาะหินงาม
 • เกาะราวี
 • เกาะยาง
 • เกาะหินซ้อน
 • เกาะรอกลอย
 • อ่าวกำนัน
 • เกาะไผ่

กำหนดการเดินทาง

ระยะเวลา : 09.30 น. – 15.30 น. (6 ชั่วโมง) :

09:00 – 09:30 น. Lobby โรงแรม (ที่ท่านพัก)

เจ้าหน้าที่จาก ไฮ หลีเป๊ะ รับท่าน ณ Lobby โรงแรมที่ท่านพัก

09:45 น. ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม

จุดดำน้ำจุดแรก “ร่องน้ำจาบัง” จุดนี้จะเป็นจุดดำน้ำตื้นที่สมบูรณ์และสวยงามปะการังบริเวณนี้จะเป็นปะการังอ่อนทั้งหมด ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดสี บริเวณจุดนี้จะมีกระแสน้ำที่ค่อนข้างจะเชี่ยว จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “เกาะหินงาม” ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีชายหาดเป็นก้อนหินทั้งหมด ก้อนหินจะมีลักษณะมนเรียวลวดลายสวยงามและเมื่อก้อนหินโดนน้ำทะเลและแสงแดดจะทำให้ก้อนหินลักษณะดำแวววาว จากนั้นนำท่านเดินทางชมความสวยงามของ “เกาะราวี” ซึ่งเป็นเกาะที่มีชายหาดสวยงามมากและยังเป็นจุดที่สามารถดำน้ำดูปะการังที่ดีอีกจุดหนึ่ง จุดนี้ท่านก็มีสิทธิเห็นดอกไม้ทะเลหอยมือเสือและปลานีโม่ได้อีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางชมความงามของปะการัง “เกาะยาง” เป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับเกาะราวีและยังเป็นเกาะที่สามารถดำน้ำดูปะการังได้รอบ ปะการังบริเวณเกาะยางจะเป็นปะการังแข็งผสมกับปะการังอ่อน และมีสิทธิที่จะเจอกับหอยมือเสือตัว ใหญ่มาก ๆ

12:00 น. อ่าวลิง

บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะราวี (BOX LUNCH)

13:30 น. เกาะหินซ้อน – เกาะรอกลอย – เกาะไผ่ – อ่าวกำนัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เกาะหินซ้อน” จุดนี้ให้ท่านถ่ายรูปกับก้อนหินขนาดใหญ่ 2 ก้อนซึ่งวางอยู่กลางทะเลอันดามัน จากนั้นนำท่านเดินทางชมความสวยงามของ “เกาะรอกลอย” ซึ่งเป็นเกาะที่มีชายหาดสวยงามมากและยังเป็นจุดที่สามารถดำน้ำดูปะการังที่ดีอีกจุดหนึ่ง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางชมความงามของดอกไม้ทะเล “เกาะไผ่” เป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับเกาะหินซ้อน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อ่าวกำนัน” จุดนี้ท่านก็มีสิทธิเห็นดอกไม้ทะเลหอยมือเสือและปลานีโม่ได้อีกด้วย

15:30 น. เกาะหลีเป๊ะ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะครับ

6 hours

ราคา รวม/ไม่รวม

อัตรานี้รวม

 • รถรับส่ง จากโรงแรม/รีสอร์ท
 • อาหารกลางวัน+ผลไม้+Solf Drink (บุฟเฟ่)
 • ไกด์นำเที่ยว
 • Mask & Snorkel + เสื้อชูชีพ
 • ทริปดำน้ำโซนใน+โซนนอก 8 จุด(ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะราวี เกาะยาง อ่าวกำนัน เกาะหินซ้อน เกาะรอกลอย เกาะไผ่)
 • ประกันอุบัติเหตุ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน (คนไทย 40 บาท/ต่างชาติ 200 บาท)

เงื่อนไข

ราคาจะเป็นราคาต่อลำ (1 ลำบรรจุได้ 8 ท่าน)

หมายเหตุ

กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการจราจรและสภาพอากาศในวันนั้น

From ฿18,000
/ Adult
Shopping Cart