รถตู้ : รับ – ส่ง ตัวเมืองหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา – ตัวเมืองหาดใหญ่ (ไป-กลับ)

2 Hours

วิธีการใช้งาน Voucher

  • คุณจะได้รับ Hi Lipe e-voucher ทางอีเมล กรุณานำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในจุดให้บริการที่กำหนด
  • ระยะเวลาการแลก VoucherVoucher ใช้แลกได้ภายในวันที่คุณเลือกจองและในช่วงเวลาให้บริการเท่านั้น

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

การเดินทางจากตัวเมืองหาดใหญ่ไปยังท่าเทียบเรือปากบารา และท่าเทียบปากบารามายังจุดรับส่งต่างๆของตัวเมืองหาดใหญ่ ด้วยรถตู้สะอาด และปลอดภัย พร้อมให้บริการ  เพียงแจ้งจุด รับ ส่ง กับพนักงานของเรา

รายละเอียด

・จองได้ทั้งตั๋วรถและเรือไปเกาะหลีเป๊ะในคราวเดียว

・ครบคลุมการเดินทางจากตัวเมืองหาดใหญ่ไปเกาะหลีเป๊ะ

・ไม่ต้องต่อคิวนานรอรถโดยสารหรือแท็กซี่

・จองได้ทั้งขาไปและกลับ และเลือกเวลารับ-ส่งตามเวลาที่คุณต้องการ

การเดินทางจากตัวเมืองหาดใหญ่มายังท่าเทียบเรือปากบารา
จะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยจะมีรอบรถไปท่าเรือปากบารา ดังนี้นะครับ

เส้นทาง : ตัวเมืองหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา
รถจะมีให้บริการวันละ 2 รอบนะครับ
รอบที่ 1 : ออกจากตัวเมืองหาดใหญ่ 09:30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา 11:00 น.
รอบที่ 2 : ออกจากตัวเมืองหาดใหญ่ 11:00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา 13:00 น.

เส้นทาง : ท่าเทียบเรือปากบารา – ตัวเมืองหาดใหญ่
รถจะมีให้บริการวันละ 2 รอบนะครับ
รอบที่ 1 : ออกจากท่าเทียบเรือปากบารา 11:30 น. ถึงตัวเมืองหาดใหญ่ 13:00 น.
รอบที่ 2 : ออกจากท่าเทียบเรือปากบารา 13:30 น. ถึงตัวเมืองหาดใหญ่ 15:00 น.

ข้อมูลแพ็คเกจ

 จุดรับส่ง: [ตัวเมืองหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา(ไป -กลับ)]

・เส้นทาง: ตัวเมืองหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – ตัวเมืองหาดใหญ่

・คนขับรถจะถือป้ายชื่อของคุณรอที่ Hotel Lobby ในกรณีรับที่โรงแรม

・โปรดระบุชื่อโรงแรมหรือที่ต้องการให้ไปรับ – ส่ง ที่ส่วนหมายเหตุ

ราคา รวม/ไม่รวม

ราคานี้รวม

  • ค่าที่จอดรถ
  • ค่าน้ำมัน
  • แพ็กเกจที่เลือก
  • ตั๋วรถโดยสาร

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าทิป
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การยืนยัน

  • คุณจะได้รับการยืนยันทันทีหลังจากทำการจอง ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการยืนยัน โปรดแจ้งให้เราทราบ

นโยบายการยกเลิก

– ยกเลิกการจองก่อนวันใช้งานที่คุณเลือก 3 วันขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 0%

– ยกเลิกการจองก่อนวันใช้งานที่คุณเลือก 0 – 2 วัน มีค่าธรรมเนียม 100%

นโยบายการแก้ไข

  • จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใด ๆ หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนวันใช้บริการ
17% Off
From ฿600 ฿500
/ Adult
From ฿600 ฿500
/ Child (3-8 Yrs.)
Shopping Cart