รถตู้ : ตัวเมืองหาดใหญ่– ท่าเทียบเรือปากบารา (ขาเดียว)

2 Hours

วิธีการใช้งาน Voucher

  • คุณจะได้รับ Hi Lipe e-voucher ทางอีเมล กรุณานำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในจุดให้บริการที่กำหนด
  • ระยะเวลาการแลก VoucherVoucher ใช้แลกได้ภายในวันที่คุณเลือกจองและในช่วงเวลาให้บริการเท่านั้น

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

การเดินทางจากตัวเมืองหาดใหญ่ไปยังท่าเทียบเรือปากบารา ด้วยรถตู้สะอาด และปลอดภัย พร้อมรับส่งคุณไปยังจุดต่างๆภายในตัวเมืองหาดใหญ่ เพียงแจ้งจุด รับ ส่ง กับพนักงานของเรา

การเดินทางจากตัวเมืองหาดใหญ่มายังท่าเทียบเรือปากบารา
จะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยจะมีรอบรถไปท่าเรือปากบารา ดังนี้นะครับ

เส้นทาง : ตัวเมืองหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา
รถจะมีให้บริการวันละ 2 รอบนะครับ
รอบที่ 1 : ออกจากตัวเมืองหาดใหญ่ 09:30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา 11:00 น.
รอบที่ 2 : ออกจากตัวเมืองหาดใหญ่ 11:00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา 13:00 น.

รายละเอียด

・จองได้ทั้งตั๋วรถและเรือไปเกาะหลีเป๊ะในคราวเดียว

・ครบคลุมการเดินทางจากตัวเมืองหาดใหญ่ไปเกาะหลีเป๊ะ

・ไม่ต้องต่อคิวนานรอรถโดยสารหรือแท็กซี่

・จองได้ทั้งขาไปและกลับ และเลือกเวลารับ-ส่งตามเวลาที่คุณต้องการ

ข้อมูลแพ็คเกจ

 จุดรับส่ง: [ตัวเมืองหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา(ไป)]

・เส้นทาง: ตัวเมืองหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา

・คนขับรถจะถือป้ายชื่อของคุณรอที่ Hotel Lobby ในกรณีรับที่โรงแรม

・โปรดระบุชื่อโรงแรมหรือที่ต้องการให้ไปรับที่ส่วนหมายเหตุ

14% Off
From ฿350 ฿300
/ Adult
From ฿350 ฿300
/ Child (3-8 Yrs.)
Shopping Cart